Život s Hurikány

V oblasti karibského moře, mexického zálivu a jihu Spojených států jsou od jara do podzimu hurikány častým jevem. Říká se že některé oblasti, zejména jižně od 12 stupně severní šířky je výskyt hurikánu velmi nepravděpodobný. Čas od času i tam , kde je to velmi nepravděpodobné zabloudí hurikán.

Hurikán vzniká většinou daleko na Atlantiku jako tropická bouře, která je díky vnějším podmínkám, zejména vysoké teplotě vody akcelerována na hurikán. Obecně lze říct, že čím je teplejší zima a Atlantik má vyšší teplotu, lze očekávat četnější výskyt ničivých hurikánů.

My jsme naštěstí neměli tu čest setkat se s hurikánem, ale setkali jsme se s řadou jachtařů, kteří tu čest měli. V oblasti karibiku, jsou kotviště, která jsou vyhlášená za relativně bezpečná v období hurikánové sezóny. Je to zejména Trinidat a pak některé maríny na pobřeží Venezuely. Do jisté doby to byla i Grenada, ale tam se před 4 lety přehnal ničivý hurikán a zničil značné množství lodí a marín. Někteří jachtaři zůstávají i severněji například na Martiniku ve velké zátoce Le marin, nebo v Dominikánské rep. v kotvišti Luperon.

Dnes již existuje na většině ostrovů velmi dobrý informační systém o postupu hurikánů a obyvatelstvo je včas varováno. Praxe je ovšem taková, že domy bohatších obyvatel většinou zůstanou stát, protože jsou kvalitněji postaveny, ale chatrče těch co nemají téměř nic odletí. Jachtaři se snaží buď stihnout uniknout Hurikánu a odplout okamžitě, kdy se dozví o hurikánu nebo se snaží zajistit loď.

Na internetu : http://www.weatheronline.co.uk/storm_atl.htm je velmi dobře aktualizované zpravodajství o hurikánech, jejich síle rychlosti postupu a směru. Z toho lze určit zda je možné ještě před hurikánem uprchnout či se na něj připravit. Setkali jsme se s jedněmi jachtaři z Venezuely, kterým se podařilo prchnout před hurikánem Ivan, ale zastihly je obrovské vlny a vítr v té době už nebyl tak silný. Na velkých vlnách přes 10m, kdy není dost větru může být velmi nebezpečné, udržet kurs lodi. Mluvili jsme s řadou jachtařů, kteří přežili hurikán na kotvách. Většina se shodla na tom, že je dobré dát minimálně dvě kotvy před přídí asi 30° od sebe. Nedělat kolem lodi pavouka spousty kotev. Většina lodí je před hurikánem opuštěna a ty potom splouvají a navzájem se do sebe zahakují a stahují se. Hurikán je jeden obrovský vír větru a když přijde fouká z jedné strany, pak přijde střed hurikánu, kde je téměř bezvětří a nakonec se vítr otočí a přejde druhá část hurikánu. Právě ta druhá část hurikánu je pro zakotvené lodě nejnebezpečnější. Lodě se při průchodu první částí hurikánu zaseknout kotvama a drží, pokud mají trochu štěstí, ale když se vše otočí a přijde stejně silný vítr z druhé strany, lodě se otočí, kotvy se často uvolní a řada lodí právě v tomto okamžiku spluje na břeh.

Jsem toho názoru, že pokud to není nutné je zapotřebí zakotvit loď na místech, kde je pravděpodobnost výskytu hurikánu co nejmenší. Čím jižněji , tím lépe. Pohybovat se s lodí v hurikánové sezóně vyžaduje, trochu štěstí, denně aktualizovat informace a okamžitě reagovat. Myslím si, že lze hurikánu s větší části uniknout, to platí zejména pro motorové lodě, ale i plachetnice má velké šance pokud reaguje hned.

Jsou mariny jako např. na Curacau, kde mají suché stání vybaveno oky zalitými v betonu.Přes tyto oka je loď popruhy přitažena. Na druhé straně nás právě v této marině okradli na pracech, které neudělali, ale donutili nás je zaplatit. Je určitě lepší volit suché stání na pevném povrchu. Pokud loď stojí na nezpevněném povrchu vítr časem loď rozkejve, stojany se zarazí hlouběji do země a hrozí pád lodi nebo zlomení stěžně.

Když máte trochu štěstí, přežijete a můžete plout dál a to neplatí jen o hurikánech!

©2011 - 2018 Blue Thunder