Plout přes velké moře nebo si loď nechat převézt

Už samotný název článku napovídá, že jeho autor nemá rád dlouhé přeplavby. Pravda je, že když si splníte sen přeplout Atlantik nebo jiný oceán, není to podruhé již tak silná výzva. Vloží li se do toho více faktorů začnete zvažovat varianty a tím se dnes budeme zabývat.

Máte-li loď, stojí Vás její provoz ročně přibližně 10% její kupní ceny, což ať chcete nebo ne, je tak. A pokud jste nuceni již platit a platit pak chcete také jachtit, jinak celá ta zábava nemá žádný smysl.

Našim příběhem je , že jsme v roce 2004 pluli z Holandska postupně kolem Evropy a pak přes Atlantik do Karibiku, kde jsme za čtyři zimy propluli téměř všechny ostrovy, nejdříve na jih k Venezuele a pak zpět přes Kubu na Floridu. Pokračovat dále do Pacifiku jsme zatím zavrhli, plujete - li se dvěma dcerami ve věku 1 a 3 roky tisíce Nm je to mimořádně náročné a rozhodně dlouhé přeplavby nejsou ničím zábavným. Plout tedy zpět přes Atlantik nemělo s rodinou smysl, žádný zajímavý závod nebyl vypsán, abychom měli možnost změřit síly tak jak jsme to úspěšně učinili při plavbě z Kanárských ostrovů na St.Lucii, kdy se nám v roce 2004 podařilo vyhrát ARC.

Loď na Floridě zůstat kvůli hurikánům nemůže a tak by bylo nutné plout minimálně do Severní Karoliny. Plavba podél východního pobřeží USA není až tak zajímavá, zvlášť pokud máte stěžeň 25m a mosty u vnitřních vod jsou cca 16m. Pak tedy doplujete v létě na sever USA a začíná zima. Buď tedy přezimovat nebo přeplout na což je na podzim poměrně pozdě.

Chcete -li loď využívat i v létě a mít ji blízko, což pro nás po čtyřech letech cestování za lodí tisíce kilometrů bylo velkým lákadlem znamenalo přepravit loď do Evropy. Pokud se budeme bavit o středozemním moři pak tedy cca 4500Nm přes Azory a pak někde do Francie. Plout by znamenalo dva měsíce na což jsem letos již neměl čas po dvou měsících strávených začátkem roku plavbou z Venezuely přes Dominikánskou republiku a Kubu na Floridu. Zbývalo pak tedy nechat si loď převézt někým což jen při myšlence naprosto zavrhuji. Stejně jako většina z nás nepůjčuje ženu, půjčit loď, aby Vám s ní někdo přeplul je holý nesmysl. Plout pak s vědomím, kdy nevíte co je kde případně načatého a co vše se přihodilo během 4500Nm není s klidným svědomím možné. Pokud se jedná o charterovou loď pak je situace rozhodování úplně jiná, to je prostředek výdělku a nikoli srdcová záležitost.

Poslední možností je nechat si loď převézt jednou ze společností, která to zajišťuje rychle a profesionálně na speciálních nákladních lodích. Cena převozu lodi není tak vysoká porovnáte-li náklady přeplavby ať již přímými, doprava, jídlo, ale také opotřebení materiálu během 4500Nm a nepřímými, co nevyděláte za dva měsíce kdy jsme mimo dění.

Nakonec jsme vybrali společnost Docwise, která nám nabídla dovézt loď až na Cot D\' Azure. Navíc tato společnost má specielně vybavené lodě, které se částečně potopí a vy pak vplujete dovnitř. Způsob této přepravy je velmi šetrný a rychlý, za 16 dní máte loď na druhém konci světa kam jste na plachty pluli dlouhé měsíce.

Cena přepravy lodě závisí samozřejmě na rozměrech lodi. U naší lodi 48 stop, 4,6m šíře, váhy 20t jsme se dohodli na ceně 20tis USD. Za tuto cenu nyní můžeme využívat loď v létě ve středozemním moři, což v době hurikánové letní sezóny v Karibiku možné bezpečně není.

Pro ty, kteří plánují v budoucnosti využít podobného způsobu přepravy zde mám pár zkušeností. Především dopravní společnost vyžaduje detailní rozměry lodě, které běžně nenaleznete v plánech. Doporučuji, máte -li loď vytaženou z vody změřit si všechny možné míry Vaší lodi, jedná se zejména o vzdálenosti kýlu a kormidla od sebe, od zádě a přídě, délka kýlu, výška kormidla na vodorysku atd.

Dopředu budete informováni o termínu nalodění. Termín se může měnit +- 5 dní dle počasí, kdy připluje transportní loď z druhého konce světa. Transportní lodě se zdrží v přístavech v průměru dva až tři dny a ihned plují s novým nákladem. Letíte-li nalodit loď např. do USA s tím, že počítáte termín nalodění, je zapotřebí mít dostatečnou rezervu před a po, protože přesný termín znáte cca týden před naloděním. V termínu a čase nalodění musíte být skutečně přesně, jinak hrozí že budete hradit náklady za zpoždění celého transportu. Doporučuje se sundat plachty, zejména hlavní plachtu, nebo ji pevně svázat po délce lanem. Loď připravit na palubě jako by jste pluli do 50 uzlového větru. Transportní loď se pohybuje rychlostí kolem 25 kn a pokud má protivítr třeba 20 kn na Vaši loď působí vítr 45kn. Stalo se již, že plachetnice přišla o špatně zajištěnou hlavní plachtu. Nalodění probíhá tak, že se transportní loď částečně potopí a lodě v přesně naplánovaném intervalu vplují dovnitř za asistence posádky a její navigace. Znalost angličtiny je naprosto nezbytná, ale tu dle mých zkušeností na lodích neznají na světě snad již jen francouzi. Po vplutí zajistí posádka Vaši loď, potápěči instalují kozy ,na kterých loď po odčerpání vody stojí. Pokud budete transportovat plastovou loď je vhodné vědět, kde máte přepážky a naznačit potápěčům ,v kterých místech instalovat kozy v místech přepážek, aby nedošlo k proražení plastu, u hliníku nebo železa to není životně důležité, ale rovněž může dojít k promáčknutí. Transport z Floridy do Toulon trvá cca 16 dní. Opět jste přibližně informováni o termínu vylodění a ten se upřesní cca 5 dní předem. Velkým problémem je z tohoto důvodu rezervace místa v maríně zvlášť na Cot D\' Azure. Místa na tomto pro jachtaře nehostinném pobřeží v marínách prostě nejsou, kryté zátoky rovněž téměř vůbec a vítr Mistral chodí tak jednou za 8 dní o síle až 50kn. Pokud nemáte zajištěné kotvení brzy zjistíte, že s radostí dáte pobřeží France "S Bohem".Letos v červenci jsme s dvěma dětmi na palubě byli nuceni plout ve větru 55Kn a naše žádost nutného zakotvení v maríně St.Tropez byla zamítnuta. Po proplutí několika desítek zemí byl návrat do staré dobré Evropy trošku šokem, ale ten opět končí opuštěním Francie.

©2011 - 2018 Blue Thunder