Jak nezbourat marínu…aneb pár praktických rozumů při kotvení

Kotvení a zakotvení lodi je jedním z nejdramatičtějších manévrů ať už je to přímo na kotvě, ale především v maríně. Manévr lze přirovnat k názoru letců: často není až tak velký problém letět, ale odstartovat a hlavně přistát, to je kumšt!

Rozeberme si zde pár nezbytných zásad pro bezpečné zvládnutí manévru přistání v maríně nebo přístavu.

Když se blížíme do přístavu je nutné znát přesně navigační body, hloubky a především směr větru. Pokud jsme v oblastech, kde je velký odliv a příliv, počítat i s vlivem těchto významných činitelů zejména, zda se vůbec dostaneme do maríny. Některé se za odlivu zavírají, jinde je tak silný proud, že může být problém se vůbec dostat do potřebných míst.

Před vplutím do přístavu je určitě vhodné se dopředu spojit přes VHF s marínou a dát jim vědět o úmyslu zakotvit a nechat si doporučit místo případně požádat o pomoc při manévru.Číslo kanálu na VHF nalezneme v navigačních příručkách či mapách, případně se můžete dotázat na kanálu 16. Pokud nás není na lodi zrovna 6 chlapů pak ve většině marín pomohou s lany a prvotním uvázáním lodi. V okamžiku, kdy již známe místo kde budeme kotvit, ať už na mooring nebo bokem k molu je nutné si uvědomit vliv větru na manévr a snažit se využít větru při stáčení lodě či couvání. Sledujeme také výšku mola a výšku zavěšení fendrů přizpůsobíme, aby zabránily odření lodi v kontaktu z molem či jinou lodí. Pokud nemáme nachystaná lana či fendry rozhodně uděláme jeden či dva obraty a najíždíme na místo kotvení 100% připraveni.Pokud máme dostatek lidí na palubě, pověříme jednoho člena posádky, ať má v ruce fendr, který v případě potřeby dá na místo možného kontaktu lodi.Není od věci mít nachystané jedno dlouhé rezervní lano po ruce. V případě, že je silný boční vítr a nejsme si jisti, zda jsme schopni manévr provést raději hledáme jiné bezpečné místo. Není ostuda požádat o pomoc na zakotvení více lidí, či změnit kotvení na provizorní místo a pak se za slabšího větru přesunout. Je ovšem ostuda odřít a poškodit při kotvení jinou loď či svoji vlastní. Pokud máte svoji loď víte kolik práce Vám dát udržet ji v plavby schopném stavu a přidělávat si starosti novými oděrky či jiným poškozením není nutné. Někdy je vhodné při kotvení na mooring připlout přídí k molu a mooringem uvázat záď. Zejména, je li silný vítr můžeme vyhodnotit tento manévr jako jediný možný a bezpečnější. Za větru jsou často kotvící manévry takzvaně na jeden pokus. Vítr nás potom sfoukne a není možné bezpečně vycouvat. I to je dobré si vše dopředu promyslet a "jet na jistotu". Čím zkušenější kapitán kotví loď tím pomaleji a rozvážněji vplouvá a zároveň zkušení jachtaři na břehu vždy včas pomohou a nečekají až nemáme komu hodit lano…

Samotné uvázání lodi je také nesmírně důležité. Mooring navazujeme vždy na návětrné straně lodě, bude lépe přidržovat loď proti větru.

Pokud opouštíme loď na delší dobu není od věci povolit lana přitahující loď k molu a přitáhnout mooring. Máme větší jistotu, že se loď nebude dotýkat mola. V případě kotvení bokem na mole je nutné zajistit , aby se loď nemohla pohnout do předu ani do zadu. Pokud je loď loď řekněme 40 stop a delší měla by mít vazáky i na středu lodi. Při kotvení se mi velmi osvědčilo navazovat jako první lano k molu právě z prostředního vazáku. Motorem pak snadno přitáhnete záď nebo příď a loď je nejrychleji bezpečně zajištěna. Pak následuje příďové a záďové lano a nakonec právě z prostředního vazáku vedete jedno lano na molo směrem k přídi a jedno na molo směrem k zádi a loď se nemůže pohnout. Pokud prostřední vazák není pak to stejné uděláte ze zádě a přídě. Lana která vedou ze zádě a přídě už působí jako dozajišťovací.

Nezapomeňte kotvení může být vždy dramatický manévr a i ti nejzkušenější kapitáni uvítají pomoct. Neméně důležité a někdy také zapeklitě problematické může být kotvení na kotvě, ale o tom až někdy příště.

©2011 - 2018 Blue Thunder