Házíme kotvu

Kotvení na kotvě samo o sobě není žádný problém, ale…

Ze všeho nejdřív si musíme dobře rozmyslet zátoku nebo místo, kde budeme kotvit. Zvláště pokud je to kotvení přes noc je vhodné hledat zátoku, kde je co nejméně větru. Zátoka by měla být v každém případě závětrná, tzn., že vítr fouká ven ze zátoky na moře. Má to dva důležité aspekty, nejsou vlny a v případě, že se budete posouvat na kotvě, splouváte se na moře a ne na skály. Nejlepší zátoka je samozřejmě co nejvíce uzavřená a obklopena vysokými kopci. Pokud je již v zátoce více lodí je zapotřebí správně odhadnout, kde mají hozené kotvy, z které strany fouká, zda se bude točit vítr dle předpovědi tak , aby jste se s jinou lodí později nestřetli. Zároveň, pokud by došlo k tomu, že bude splouvat tak je dobré mít dostatečnou rezervu na mělčinu.

Pokud jste v oblasti pasátů, je to jednoduší o to, že směr větru se obvykle nemění. Ve středomoří je ovšem zapotřebí sledovat předpověď a oblohu, protože počasí dokáže udělat velmi rychlé a dramatické změny.

Velmi důležité je, v jaké hloubce kotvu hodíte. Tvrdím, čím méně tím lépe, nejlepší je být přivázán ke břehu. Zažil jsem několikráte, že jsme kotvu na člunu dovezli na ostrov a tam ji hodili do vody, kde bylo půl metru. To si můžete dovolit skutečně jen v oblasti, kde jste si jisti, že se směr větru nezmění. Pokud házíte kotvu v nějaké hloubce,měli by jste vymotat řetěz minimálně v pětinásobku hloubky. Pokud je to možné s ohledem na ostatní lodě a zátoku tak vždy vymotám všechen řetěz. Ten ve skutečnosti drží loď. Jakmile se loď stabilizuje a řetěz se napne je dobré určit si dva body na pevnině, aby jste mohli snadno kontrolovat zda nesplouváte. Pokud vede řetěz přes příď lodi do kotevny je vhodné navázat lano na řetěz a přitáhnout jej na pachole na přídi. Nebudete muset v noci poslouchat chrastění řetězu jak se natahuje a uvolňuje a zároveň tím vytvoříte pružnější kontakt lodi s kotvou a řetězem. Pokud máte kotvící gumy, či pera není od věci zvláště u těžších lodí dát tyto prvky mezi řetěz lano a loď.

Na lodi by měla být minimálně jedna záložní kotva. Tu můžete použít například v zátoce , kde se točí vítr jako druhou záďovou kotvu a stabilizovat tak otáčení lodě. Je vhodné ji použít i v přílivových oblastech při kotvení na řece, kde se mění proud, případně jakou pojistnou druhou kotvu. Pokud ji použijete jako druhou pojistnou kotvu je vhodné jí hodit v podobné vzdálenosti jako druhou kotvu cca 30° od řetězu druhé kotvy. Pokud nemáte stejně dlouhý řetěz je vhodné ji otočnou karabinou cvaknout k základnímu řetězu. Oba řetězy by měli být stejně napnuté a kotvit loď.Záložní kotva samozřejmě slouží jako náhradní při ztrátě hlavní kotvy.

V případě, že máte kotvu ve větší vzdálenosti od lodě je dobré nad kotvou zavěsit boji, aby ostatní lodě věděli, kde máte kotvu a zamezili tak překřížení. To je nepříjemné zejména v maríně , kde kotvíte zádí k molu a ráno chcete brzy odplout. Pokud Vám někdo hodí kotvu tak, že překříží Váš řetěz, vy pravděpodobně vytáhnete i jeho kotvu, pokud máte dost silný kotevní motor. Potom je nutné vše rozplést a případně se potápět a řešit problém ve spolupráci s druhou lodí. Pokud už hodíte vytaženou kotvu zpět do vody, je obvyklé upozornit třeba i spící posádku, protože pravděpodobně došlo k uvolnění kotevního řetězu a loď může narážet zádí na molo.

Pro nás blízké, ale problematické kotvení je ve městě na ostrově Hvar. Je tam mnoho lodí, kapitáni, kteří hodí kotvu, nic většinou nezkontrolují a jdou na obchůzku krásného města. Lodě v noci splouvají a naráží do sebe. Pro velký počet lodí není možné vymotat potřebnou délku řetězu. Pro tyto případy není od věci bdíte li na palubě a případně část od času jdete zkontrolovat stále se měnící situaci. V takovýchto případech kotvení určitě vyvěste fendry a jeden rezervní nechte po ruce na palubě.

Máte -li vlastní loď jistě máte nastudované tipy kotev a vhodnosti jejich použití. Nejpoužívanější kotvy jsou CQR, BRUCE, případně DANWORTH. Některé z kotev jsou vhodné do písku, jiné zase do kamení. Obecně platí, že nejhůře kotvy drží na dně, kde je tráva či jiný porost. Opouštíte -li na delší dobu loď ujistěte se, že dobře držíte, případně upozorněte sousedy, že odcházíte na delší dobu a v případě problémů požádejte o pomoc, budou rádi!

A nakonec jeden z humorných příběhů, z kterého možná plyne i nějaké poučení. Asi tak před deseti lety jsme s partou kamarádů připlouvali do romantické rybářské vesničky v Chorvatsku s pronajatou lodí. Ve vesničce nebyla žádná plachetnice, jen pár rybářů sedících na lavičce a pozorně pozorujících náš kotvící manévr. Rozhodli jsme se zakotvit přídí k molu a na zádi loď přitáhnout na kotvě. Vše probíhalo hladce až do okamžiku, než dal kapitán povel vyhoďte záďovou kotvu. A tak jsme ji vyhodili a ona nebyla přivázaná. Umíte si představit jak jsme výborně pobavili místní osazenstvo, když jsme se pak pro kotvu potápěli abychom ji navázali a dokončili asi po hodině náš kotvící manévr.

©2011 - 2018 Blue Thunder