Dominikánská republika

Dominikánská republika jako součást ostrova Hispaniola a tvoří hned po Kubě druhý největší ostrov v karibském moři. Ostrov Hispaniola je rozdělěn na východní část Dominikánskou republiku a západní část Haity. Na Haity je již několik let občanská válka.Časté vraždy a únosy zastavili turistický ruch na západní část tohoto nádherného ostrova.

Koncem února letošního roku jsme pluli z jižního karibiku z 370Nm vzdáleného ostrova Bonaire na jih Dom.rep na ostrov Saona. V zimních měsících zde převládá východní nebo severovýchodní pasát. My jsme neměli moc štěstí na silný severovýchodní vítr o síle kolem 40kn, tedy asi 40° protivítr. Dvoudenní plavba byla velmi náročná proti velkým vlnám. Přistáli jsme na jihovýchodě ostrova u malého ostrůvku Saona island. Tam nás přivítala překrásná příroda, která je charakteristická pro celý ostrov. Bujná vegetace, palmy dosahující až na nekonečné bílé písečné pláže. Malý ostrůvek Saona je velmi málo obydlen a během dne sem vozí motorové čluny turisty, které opět před západem sváží zpět do hotelů.

Dominikánská republika je v navigačních příručkách dost nejednoznačně zmapován a jak jsme později zjistili tak často i chybně. Možná i to je příčina malé návštěvnosti jachet a častých hlášení o ztroskotání. Naše další plavba pokračovala podél východního pobřeží a pak dále směrem na západ podél severního pobřeží. Měli jsme naplánované denní plavby a kotvení v doporučených kotvištích a marinách. Nakonec jsme zjistili, že jsou pouze dvě bezpečná kotviště a to obrovská zátoka Samana a pak dále na západ Luperon. Během dlouhé plavby kolem severní části Dom. Rep. jsme kotvili ještě na jednom velmi nebezpečném místě, které bylo značeno jako doporučené kotviště. Už připlutí do malé a ne moc dobře chráněné zátoky bylo navigačně velmi náročné. Za docela velkých vln, s proudem 2kn jsme míjeli skalisko vzdálené 10m a na druhé straně se vlny převalovali přes korálový reef. Hloubky se v těchto místech lišili od příručky a samozřejmě bylo mělčeji, ale naštěstí jsme nešktrli. Zde jsem strávili jednu z nejhorších bezesných nocí. V noci se vlny stočili více ze severu a zátoka se stala návětrnou.V té chvíli nebylo možné odplout pro navigační obtížnost.To se nám podařilo až za svítaní. Vyplutí nám ještě ztížila bouře, která se přes nás přehnala. Další doporučené maríny, které jsou asi dvě, jedna západně v Puerto Plata a druhá na východní části Pta Cana, jsou velmi malé. Marina Pta Cana nemá hloubku ani 2m přesto že uvádí 3m což je podstatný rozdíl!

Naproti tomu Samana je velmi významným a oprávněně turisticky vyhledávaným místem. V této obrovské a mělké zátoce (hloubky kolem 20m) se v zimních měsících vyskytují stovky velryb, které sem připlují porodit nebo zplodit potomstvo. Plujete - li v těchto vodách v dané období je téměř nemožné velryby nepotkat. Samotná zátoka má na šířku přes 10 Nm a v její východní části kotvil i Kryštof Kolumbus. Břehy v těchto částech ostrova obklopují palmy a střídavě bílé pláže. Samotné připlutí do Samany není nijak navigačně náročné a potěší Vás, že zde nebudete sami jako jinde v těchto vodách. Okolí nabízí možné výlety na koních do pralesa k vodopádům nebo cestování po krásné přírodě, kterou obklopuje prales a krásné pobřeží. Chcete-li něco vidět je zapotřebí jeep a místní navigátor. Mapy právě těch zajímavých stezek přes kopce pralesem prostě neexistují.

Další kotviště Luperon se stalo domovem spousty jachtařů, kteří zde v rozlehlých a dobře chráněných zátokách tráví měsíce, někteří i roky. Samotné připlutí je navigačně poměrně náročné zvlášť s vědomím, že mapy prostě nesedí. Rádi využijete nabízenou pomoc navigačního člunu. Příroda kolem četně navštěvovaného Puerto Plata není zdaleka tak divoká a zajímavá jako v okolí Samany. Je možné opět půjčit jeep a jet z Luperonu po nedoporučené terénní cestě do Puerto Plata, která ovšem stojí za to.

Dominikánská republika je nádherný zelený ostrov, kde je ovšem pramalé zázemí pro jachty.Kotviště Samana a její okolí bylo ovšem pro nás nezapomenutelným zážitek. Místem dalšího kotviště byla Kuba a o tom zase někdy příště.

©2011 - 2018 Blue Thunder